12 aug. 2019

Wel of geen recht op einde van een slapend dienstverband en op transitievergoeding?

Wel of geen recht op einde van een slapend dienstverband en op transitievergoeding?

mr. drs. E.M. (Lisa) Bosscher

ADVOCAAT

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV of een vaststellingsovereenkomst sluiten met de werknemer. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak niet het dienstverband na twee jaar ziekte. Er is dan sprake van een slapend dienstverband.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo wordt voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met nog meer kosten na twee jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven.

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij een aanvraag indienen bij UWV voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

De regeling is op 26 februari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking per 1 april 2020.

In zeven dagen tijd hebben twee kantonrechters twee tegenstrijdige uitspraken gedaan over dit onderwerp. In beide zaken had de werknemer verzocht om een einde te maken aan het dienstverband na twee jaar ziekte, omdat de werkgever deze slapend hield, en om toekenning van de transitievergoeding.

Kantonrechter Zwolle

De kantonrechter Zwolle oordeelde op 21 maart 2019 dat op dit moment nog niet van werkgevers kan worden verlangd het dienstverband te doen eindigen na twee jaar ziekte. Volgens de kantonrechter is er nog te veel onzekerheid over de uitvoering van de compensatieregeling door UWV. Bovendien moeten werkgevers de transitievergoeding voorschieten en kan dit (nog) niet van hen worden gevergd. Volgens de kantonrechter handelt werkgever niet ernstig verwijtbaar door het dienstverband met werknemer slapend te houden, ook niet nu de arbeidsovereenkomst van werknemer vóór 1 april 2020 zal eindigen als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en werknemer dan geen recht heeft op een transitievergoeding.

Kantonrechter Den Haag

De kantonrechter Den Haag heeft op 28 maart 2019 daarentegen geoordeeld dat de compensatieregeling als doel heeft om een einde te maken aan slapende dienstverbanden. Nu bovendien de regeling in de Staatscourant met toelichting is gepubliceerd, is er volgens de kantonrechter onvoldoende onzekerheid om niet tot uitbetaling van de transitievergoeding over te gaan. Dat werkgevers de compensatieregeling grotendeels zelf voorschieten, is een afweging van de wetgever geweest. Het niet beëindigen van het dienstverband is in strijd met het goed werkgeverschap. De kantonrechter heeft de werkgever dan ook bevolen om het dienstverband op te zeggen en veroordeeld tot het betalen van de transitievergoeding.

Heeft u hulp of advies nodig? Neem gerust contact met ons op.

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00

Oass Advocaten

Over

Juridisch

Openingstijden

Contact