4 jun. 2020

Non-conformiteit en recht op nakoming

Non-conformiteit en recht op nakoming

mr. O. (Oussama) Saaliti

ADVOCAAT

Het komt in de praktijk veelvuldig voor: consumenten die een product of zaak aanschaffen die niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een nieuwe of tweedehands auto. Consumentenkoop ziet op de koopovereenkomsten gesloten tussen een professionele verkoper (in de uitoefening van een beroep of bedrijf) en een consument/particulier. Veel consumenten kopen, bijvoorbeeld via Marktplaats, een voertuig van een specialist of garage die auto’s verkoopt. Na enkele maanden blijkt het voertuig gebreken te vertonen. De vraag is dan: wat kan een consument hiertegen doen? En wat nu als een verkoper weigert mee te werken? In deze blog zal ik antwoord geven op deze vragen.Afgeleverde zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst

Ondanks dat het kan gaan om de aanschaf van een tweedehands goed, mag je als consument verwachten dat de afgeleverde zaak, bijvoorbeeld een auto, aan de overeenkomst beantwoordt. Dit betekent dat de auto de eigenschappen bezit die de koper daarvan mocht verwachten. Van een auto die meer dan 200.000 kilometer op de teller heeft en 10 jaar oud is, kan worden verwacht dat na verloop van tijd zich bepaalde gebreken aan de auto kunnen voordoen. Echter, mogen deze gebreken er niet aan in de weg staan dat met de auto op een veilige manier aan het verkeer kan worden deelgenomen. Indien een dergelijk ernstig gebrek zich wel voordoet binnen zes maanden, wordt vermoed dat de zaak niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat de zaak ten tijde van de verkoop in goede staat was.

Wat te doen als consument-koper

Als consument dien je bij klachten of ontdekking van een gebrek binnen een redelijke termijn (‘binnen bekwame tijd’) over te gaan tot het informeren van de verkoper. Aan de verkoper wordt in beginsel eerst de gelegenheid geboden om het voertuig te herstellen of vervangen. Indien herstel onmogelijk blijkt, dient verzocht te worden om vervanging. Indien ook vervanging geen mogelijkheid blijkt, kan de koper eisen dat de koopovereenkomst wordt ontbonden of dat er wordt gecompenseerd door een deel van de koopprijs aan de koper terug te betalen.

Geen medewerking van de verkoper

Een situatie waarin de verkoper zonder slag of stoot meewerkt aan de verzoeken van de koper, is in de praktijk niet altijd sprake van. Het komt voor dat de verkoper niet altijd meewerkt aan dergelijke verzoeken. Als dit het geval is, dien je als koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Per aangetekende brief vermeld je ten minste de volgende punten: het gebrek, de eis, de reactietermijn (14 dagen), welke mogelijkheden de verkoper al heeft gehad en wat er gebeurt als de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt binnen de gestelde termijn.

Tot slot: per geval kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor bepaalde handelingen van koper en/of verkoper niet verwacht kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin herstel of vervanging door verkoper onevenredig veel zou kosten.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen om dit te bespreken.

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00

Oass Advocaten

Over

Juridisch

Openingstijden

Contact