1 jun. 2019

Gezag: wat is het, wanneer hebt u het en wanneer kunt u het krijgen?

Gezag: wat is het, wanneer hebt u het en wanneer kunt u het krijgen?

mr. L.M. (Laura) Mons

ADVOCAAT

Minderjarige kinderen staan onder gezag. Omdat zij nog niet volwassen zijn, is er iemand (meestal zijn dat de ouders) die hun belangen behartigen. Het gezag ziet op de persoon van het kind, het bewind over zijn vermogen en over de vertegenwoordiging van het kind, bijvoorbeeld in een procedure. Het gezag omvat het recht én de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Daaronder wordt verstaan de zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling. Het gezag omvat ook de verplichting om het contact met de andere ouder te bevorderen. Als ouder met gezag heb je concreet de mogelijkheid te beslissen over waar het kind woont en verblijft, naar welke school het gaat, of het een medische behandeling ondergaat, of het een paspoort krijgt, of het naar het buitenland reist enzovoort.

Door de geboorte van het kind komt het automatisch onder gezag te staan van de vrouw uit wie het kind geboren wordt (tenzij die vrouw op dat moment minderjarig is, onder curatele staat of wegens een stoornis in de geestvermogens niet in staat is het gezag uit te oefenen). Als de vrouw op het moment van de geboorte is getrouwd, of een geregistreerd partnerschap is aangegaan – een samenlevingsovereenkomst is niet voldoende – wordt haar partner van rechtswege óók belast met het gezag over het kind. Dit gezag blijft bestaan als de ouder scheiden. Als de ouders niet getrouwd zijn, krijgt de partner geen gezag. Het is en blijft dan de moeder die alleen mag beslissen over het kind. Dit is tijdens de relatie bijna nooit een probleem. Maar als de relatie voorbij is, leidt dit wel tot problemen, bijvoorbeeld omdat de moeder met de kinderen verhuist en daar dan dus geen toestemming van vader voor nodig heeft.

Gezamenlijk gezag is eenvoudig te verkrijgen door bij de rechtbank aan te geven dat de ouders dat willen. Dat kan inmiddels door in te loggen met DigiD op de website www.rechtspraak.nl > Gezag kind aanvragen > Gezamenlijk gezag aanvragen > Digitaal gezamenlijk gezag aanvragen. Ook is het mogelijk het gezag schriftelijk aan te vragen (op dezelfde website vindt u daarvoor het formulier). Als het niet lukt om samen het gezag aan te vragen, kunt u als niet-gezaghebbende ouder ook altijd de rechtbank vragen om u naast de andere ouder met het gezag te belasten. Dat verzoek wordt alleen in bijzondere omstandigheden afgewezen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen met behulp van een advocaat. U kunt met mij, Laura Mons, contact opnemen via 023-5311077 of mons@oass.nl.

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00

OASS ADVOCATEN

Wij zijn een moderne advocatenpraktijk in Haarlem en Purmerend met verschillende specialisaties in huis. Ons team van advocaten, juristen en mediators biedt u een compleet aanbod voor een optimale rechtshulp. Wij vinden het belangrijk dat persoonlijke aandacht en deskundig advies centraal staan.

OPENINGSTIJDEN

Maandag

09:00-17:00

Dinsdag

09:00-17:00

Woensdag

09:00-17:00

Donderdag

09:00-17:00

Vrijdag

09:00-17:00

Oass Advocaten

Over

Juridisch

Openingstijden

Contact