Mirjam van der Staaij

Mirjam van der Staaij

Mirjam van der Staaij is sinds 1997 werkzaam in de rechtspraktijk. Eerst was zij advocaat in Rotterdam. Later had zij een succesvol eigen advocatenkantoor in Beverwijk, Van der Staaij en Van Damme advocaten. Sinds april 2012 is Mirjam partner bij ons kantoor.

Mirjam van der Staaij heeft in 2015 de postacademische leergang arbeidsrecht met succes afgerond. Sindsdien is zij arbeidsrechtspecialist. Zij staat werkgevers bij, vooral in het midden- en kleinbedrijf, en treedt ook op voor werknemers; in alle denkbare arbeidsgeschillen. Ook procedeert Mirjam in zaken die met het arbeidsrecht samenhangen, zoals sociale zekerheidszaken (ZW, WAO/WIA, WW enz.).

Mirjam van der Staaij is ook een ervaren familierechtadvocaat. Zo begeleidt zij echtscheidingen van het begin tot het eind, ook voor ondernemers. Natuurlijk behandelt zij ook alle bijkomende onderwerpen zoals alimentatie, pensioen, de echtelijke woning en de zorgregeling voor de kinderen. Daarnaast verleent Mirjam juridische bijstand in kinderzaken, zoals bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, gezagskwesties, afstamming en erkenning, adopties en in zaken met betrekking tot pleegkinderen.

Mirjam van der Staaij is gedreven en gedegen. Mild als het kan, hard als het moet.

Mirjam van der Staaij is bereikbaar via telefoonnummer 023 - 531 10 77 of per e-mail staaij@oass.nl.

Mirjam van der Staaij werkt samen met advocaatzoeken.nl.

Advocaat Zoeken - Mirjam van der Staaij