Incasso-, beslag en executierecht

Indien er een vordering geïncasseerd moet worden, dan kan Oass Advocaten u hierin bijstaan. De betaling van een openstaande vordering kan in rechte worden afgedwongen. Voorafgaand aan een procedure kunnen wij ook beslag voor u leggen. Hiermee zorgen wij ervoor dat u verhaalsmogelijkheden heeft en behoudt.