Bestuursrecht

Oass Advocaten heeft veel kennis en ervaring op het gebied van bestuursrecht. De gemeente, UWV of andere overheidsinstellingen kunnen een grote verscheidenheid aan besluiten nemen. Als u het niet eens bent met een besluit dat er is genomen, dan kunnen wij u helpen. Maar ook indien er gewoonweg geen beslissing wordt genomen, terwijl u dit wel nodig heeft, dan kunnen wij voor u zorgen dat er beweging in de zaak komt. Heeft u vragen over een bestuursrechtelijke kwestie? Neemt u dan vooral contact op met onze advocaten. Zij kunnen u verder helpen.