UPDATE: Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen!

De Eerste Kamer heeft op 21 mei jl. ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie dat de duur van de partneralimentatie beperkt.


Belangrijk voor u om te weten is dat lopende alimentatieverplichtingen niet worden geraakt door de nieuwe wet. De nieuwe regels zijn slechts van toepassing op een uitkering tot levensonderhoud die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie tussen partijen is overeengekomen. De wet zal naar waarschijnlijkheid op 1 januari 2020 in werking treden.


Vragen over partneralimentatie? Neem gerust vrijblijvend contact op. U kunt mij bereiken op 023-531077 of kers@oass.nl.

Terug naar overzicht