Ontruiming

Bent u door uw verhuurder gedagvaard in kort geding en wordt er gevorderd dat u de woning dient te ontruimen? Dan dient u direct een afspraak te maken zodat snel kan worden gehandeld. Zonder een rechterlijk vonnis is het niet mogelijk dat de verhuurder u dwingt om de woning te ontruimen. Ik kan voor u verweer voeren in een dergelijke procedure. Dit is ook mogelijk op "pro deo" basis. Als particulier kunt u namelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand als u aan bepaalde inkomenseisen voldoet.


Bent u verhuurder en wilt u juist dat uw huurder de woning dient te verlaten, dan kunt u zich ook tot mij wenden. Er moet dan sprake zijn van wanprestatie aan de zijde van de huurder. Om een ontruiming in een kort geding af te dwingen, dient er ook nog sprake te zijn van een spoedeisend belang. In de meeste gevallen kan er vrij snel een procedure in kort geding worden gestart ten einde een rechterlijk vonnis te vragen met het verzoek de ontruiming toe te wijzen. De procedure in kort geding is een snel en effectief middel indien er sprake is van wanprestatie bij de huurder in de vorm van wanbetaling/overlast/onderhuur etc.

Terug naar overzicht