Bezwaar/Beroep tegen stopzetten uitkering (ZW, WIA, WW)

Indien u een besluit heeft ontvangen van het UWV waarin staat dat uw uitkering zal worden stopgezet, dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen binnen de termijn van 6 weken. Let op, bij de Ziektewet geldt een bezwaartermijn van 2 weken! Het is belangrijk dat u tijdig bezwaar aantekent. In het bestuursrecht gelden strikte regels voor de termijnen. Indien u te laat bezwaar aantekent, dan wordt dit vaak niet meer inhoudelijk behandeld. Ik kan u helpen en zorgen dat er tijdig een inhoudelijk bezwaar wordt ingediend.


Indien u als werkgever advies wil op het gebied van socialezekerheidsrecht betreffende een zieke werknemer dan kunt u uiteraard ook contact opnemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een werknemer die ziek uit dienst gaat of een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt is geweest. Na twee jaar ziekte heeft u als werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer op grond van de wet en heeft u op grond van de wet de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Dit gehele proces kan ik voor u uit handen nemen en u met raad en daad bijstaan.

Terug naar overzicht